Flextronics Internatonal AB
Originalserie till företagets personaltidning samt
designat plaketter till företagets vintertävling.