SDS
Sydsvenska Dagbladet Snällposten


Deltaget med seriestrippar och cartoons i både
SDS-Dygnet Runt och SDS-Rosengård.